Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik heb, toen ik van eene officiëele verklaring sprak, daarbij niet uit het oog verloren, dat de heer Simon van der Aa met sprak als officiéél persoon, maar afgescheiden daarvan, meende ik zijne mededeeling, dat er omtrent de verschilpunten nog niets was beslist, te mogen noemen een officiëele verklaring. Dat was alleen, de bedoeling. Nu is mij naderhand door den heer Cort van der Linden, en in het vervolg van de discussie door den laatsten spreker, duidelijk geworden — hetgeen de inleiding van Mr. Simon van der Aa mij reeds dadelijk deed vermoeden — dat de tuchtscholen zullen zijn kindergevangenissen, waarbij praejudiceert de vraag, of die inrichtingen het karakter moeten hebben van intimidatie dan wel van opwekking. Hoe men daartoe gekomen is, heeft de heer Cort van der Linden ons in eene meesterlijke redevoering duidelijk gemaakt. Die redeneering sluit als een bus. Maar wij, paedagogen, voelen daarvoor minder ; wij hebben daarvoor alleen aesthetische bewondering, maar wenschen te weten, hoe het ding „tuchtschool er uit zal zien. Wij hebben ons aan het woord „school" vastgeklemd, en wanneer nu achteraf blijkt, dat het zal zijn een kindergevangenis, een strafplaats, dan vraag ik: Waarom het dan „tuchtschool" genoemd? Is dat om de zaak van tevoren niet verdacht te maken? Of is men bevreesd geweest, dat, wanneer men het „Kindergevangenis" noemde, op het kind, dat gedurende twee a drie weken daarin geplaatst is, zou rusten de smet, die op iemand rust, die in eene gevangenis geweest is ?

Dan heeft men zich voor de zooveelste maal bij de Nederlandsche wetgeving schuldig gemaakt aan eene misrekening, een miskenning van volkszeden en volksopvattingen. Want wat heeft het gebaat bij de Rijks-Opvoedingsgestichten? Die heeten ook zoo, maar door het volk worden zij als gevangenissen beschouwd. Mocht daaromtrent met betrekking tot de tuchtscholen nog eenige illusie hebben bestaan, dan zal die door deze vergadering wel zijn weggenomen. Het zal nu gezegd worden, dat wat de tuchtscholen zullen worden eigenlijk Kindergevangenissen, Kinderstrafplaatsen zijn. Dit moet men zich wel duidelijk maken.

Sluiten