Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedoelen; hetzelfde woord gebruiken en tocli iets geheel verschillends bedoelen. Zegt Me. van dek Bergh dat tuchtscholen dus eigenlijk kindergevangenissen zullen zijn, dan heeft hij iets geheel anders op het oog dan wat Dr Gunning voorstaat, wanneer deze daarop laat volgen, dat het volk nu ook maar weten moet dat de tuchtschool niets anders zal wezen dan een gevangenis.

Het woord , tuchtschool" is gebruikt als neutraal woord. „Gevangenis" heeft reeds door de historie een bepaalde beteekenis gekregen, welke beteekenis dit woord wel weder zal verliezen, maar die het voorloopig nog bezit.

De zaak is eenvoudiger dan, men haar wil doen voorkomen. Wanneer men iemand wil opvoeden, zijn opvoeding voltooien, dan is het volkomen begrijpelijk, dat dit niet kan geschieden m enkele maanden. Intusschen vergete men niet het verschil tusschen opvoeding en maatregelen met een opvoedend karakter. Wanneer wij ons oog naar het gezin wenden, dan zien wij oo daar velerlei maatregelen toepassen. Berisping, een dag thuisblijven, eendag buiten de huiskamer doorbrengen, zending naar een kostschool e.z.m. ïfu is het eenvoudig hierom te doen, dat wanneer een kind feiten begaat waardoor het schadelijk kan worden voor de maatschappij, ook de rechter, met het oog op de rrroote verscheidenheid van zwaardere en lichtere gevallen te beschikken hebbe over velerlei middelen, altoos met opvoedende

idéé, nooit anders. „

Men heeft „intimidatie" gesteld tegenover „opvoeding .

Dat is onjuist. Het afschrikken is ook een element van opvoeding ; de vader gebruikt dit middel ook in het gezin. W anr neer hij zegt: als gij het weder doet, dan zult gij een dag b^jven, dan is die afschrikkende waarschuwing ook een middel

van opvoeding. . ^ ,

De gansche opvoeding, de vorming van liet karakter, voert

men niet door in enkele maanden maar het schijnt mij toch toe, dat wanneer een kind, omdat het een lichter geva ge , voor korteren tijd van zijn vrijheid wordt beroofd, daarbij gebracht wordt onder het oog en de leiding van iemand die met

Sluiten