Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en lage oevers, nu en dan afwisselende met zandsteenrotsen. De zandsteen bezit op verscheidene plaatsen kooldeeltjes en ligt horizontaal of flauw zuidwaarts hellend tot ongeveer bij Na. Sëboengoei. Stroomopwaarts van die zijrivier wordt de heerschende helling van den zandsteen flauw, gemiddeld wellicht 50, naar het Noorden.

Te 8.30 a. m. kwamen wij te Roemah Mërakau, een oud Dajaksch huis op den linkeroever der Melawi.

Mërakau geeft een zoo voortreffelijk voorbeeld van de naaste omefevinpf van een huis der Ot Danoms van de Mëlawi,

o o

Fig. 61. Platte grond van het Dajaksche huis Mërakau op den linker oever

van de lekawai-rivier.

A. Schedelhuisje. In den kleinen tuin van dit huis, omgeven door een hek, zijn verscheidene kleine platte houten latten geplaatst, waarop menschelijke aangezichten gesneden zijn.

B. Toras, ongelijkmatig tegenover de voorzijde van het huis geplaatst.

C. Tëmadoks, hampatongs of ampatans, in een dubbelen boog geplaatst met het gezicht naar de rivier.

D. Sandong toelang. E. Tëmadok. F. Singaran.

dat een korte beschrijving (zie PI. XXXIX en XL) hier moge ingelascht worden. De situatie is op fig. 61 weergegeven. Het onaanzienlijke en op zich zelf niet merkwaardige

Sluiten