Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. De porphyriet-kegels op de noordhelling van het Schwaner -gebergte.

Op het flauw hellende zandsteen-plateau, dat de noordelijke glooiing van het Schwaner-gebergte vormt, staat in nagenoeg oost-westelijke richting een rij kegelvormige bergen, waarvan ik de Sédaroeng, de Moeloe en de Lëmoekoet in het brongebied van de Lëkawai leerde kennen. Zij zijn opgebouwd uit een gesteente, dat in eigenschappen evenzeer tot een kwartshoudendenamphibool-andesiet als tot kwarts-amphibool-porphyriet nadert. Op geologische gronden acht ik het waarschijnlijk, dat deze gesteenten jonger zijn dan de zandsteen van het Schwaner-gebergte. Ik heb op de kaarten en in de profielen deze gesteenten meestal porphyriet genoemd, doch ik zie in de kegelvormige bergen gedenudeerde kernen van vulkanen, die aan de oppervlakte waarschijnlijk andesieten zullen hebben geleverd. Klaarblijkelijk staan de porphyriet-kegels op een nagenoeg Oost-West verloopende dislocatie-lijn, waarvan nog niet bekend is, hoever zij zich uitstrekt.

c. Het viclkanische gebied van de Samba-rivier.

Nabij Toembang Bërahooi wordt het uitgestrekte granietgebied van de Samba door een ongeveer 18 KM. breede strook

O O

van vulkanische vormingen onderbroken. De strekking van deze strook en van de heuvelreeksen, die er op staan, is gemiddeld O 10 N—W 10 Z. Dit vulkanische gebied bestaat uit koepel-, kegel- en zuilvormige heuvels van amphibool-andesiet en augietandesiet, welke gesteenten ten deele olivien-houdend zijn en dan overgangen tot doleriet vormen. Het mikroskopische beeld doet ook in deze andesieten oude typen zien, naderend tot porphyrieten, doch niet in zoo sterke mate als bij de boven beschreven andesieten in West-Borneo. Ook deze andesiet-heuvels beschouw ik als de door denudatie blootgelegde kernen van vulkanen. Toch heeft hier de denudatie nog niet alle losse uitwerpsels weggevoerd, en het lage land, waardoor de kegelvor-

Sluiten