Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Minderen. Paarden.

e

03

Samenstelling. . S . 'Ü Toelichtingen.

= ~ ' « «

o « tn c t-

•— O jy? QJ «->

« o. ^ .22 & bc

o 9 E w a> «

S s -S £ £ 2

O U — O H O

III. Bergbatterij van (') Ziekenverpleger van het hos4 «tukken. pitaalpersoneel.

(*) Van de compagnie artillerie-

Kapitein' 1 - - 2 - - werklieden.

Ie en 2e Luitenants 2 - - 4 — — w.o. een bereden verkenner.

Adjudant-onderofficier AA. offl- (*) w.o. 3 voor verkenings-

gjer .. — 1 — — 1 — patrouilles.

Sergeant-majoor!!:!!!! 1!!!.. - 1 - - 1 - O w.o. 1 voor verkennings-

Fourier - 1 — 1 — patrouilles.

Sergeanten — ® 1 ®

Korporaals — jj 2 — — —

Werklieden — 3( ) — —

Trompetters — " TT 7 —

Kanoniers 34( ) H — 1

Geleiders — — ~

4 vuurmonden — —

1 reserve affuit — ~~ 3

1 draagbare smidse — — ^ —

1 observatieladder — ~ 1

48 draagbare munitiekisten... ~ ~ ~ ~ . ~~

4 stellen broko's _ _ _ _ 4 —

Reserve dieren - — y(' 1

Personeel van den Geneeskun-

digen Dienst.... — '( ) — — —

Totaal 3 55 71 6 51 18

IV. Zelfstandige sectie.

Ie of 2e Luitenant 1 — — 2 — —

Adjudant-onderofficier d.d. officier — J J

Fourier — 1 ~~ ~ *

Sergeanten ' — ^ • 3 —

Korporaals — ' 2

Werkman — J() ~

Trompetter - 1 - - j ~

Kanonniers — laU *

Geleiders — — " ~

2 vuurmonden — — T~ "

1 draagbare smidse _ _ — — 2 —

1 observatieladder— _ _ _ _ —

24 draagbare munitiekisten... — — — ~~ o —

2 stellen broko's _ _ — — 2 —

Reserve dieren —, — *\)

Totaal 1 29 ' 32 2 27 8

Paarden.