Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage I.

Samenstelling van de tot het Leger te velde behoorende afdeelingen Genietroepen.

Minderen.

c

93 ~3

Samenstelling. . § . § Toelichtingen.

C C C/3 —

O CO tft

t- a> « fc-

oj O* .ï

*3 o c "o

s - — s

O M 2, O

I. Een Veldcompagnie. (') Ziekenverplegers van het hospi-

taalpersoneel.

Kapitein 1 — — 1 (') In den regel bij de halve com-

le of 2e Luitenants i — — — pagnie één bereden kapiteiu.

Sergeant-majoor — 1 — — (■) N.l. 1 tamboer en 1 hoornblazer

Fourier — 1 — — of 2 hoornblazers.

Sergeanten — 5 2 — (*) Ziekenverpleger van het hospi-

Korporaals — 5 5 — taalpersoneel.

Geniesoldaten — 40 78 — (') Bij de 2e en linkersectie 1 Eur,

Tamboer — — 1 — en 1 Inl. sergeant.

Hoornblazers — — 3 - (s) Bij de 2e en linkersectie 2 Enr.

Personeel van den Geneesk, Dienst.. — 2(') — — en 1 Inl. korporaal.

Totaal 5 54 89 1

II. Een halve Veldcompagnie (rechter- of linkerpeloton).

Kapitein I(') — — I

Ie of 2e Luitenants 2 — — —

Sergeant-majoor of fourier — 1 — —

Sergeanten — 3 1 —

Korporaals — 3 3 —

Tamboers eu hoornblazers — — 2(3) —

Geniesoldaten — 20 42 —

Personeel van den Geneesk. Dienst.. — IC) — —

Totaal 3 28 48 1

III. Een zelfstandige sectie.

Luitenant 1 — — —

Sereeanten — 2(s) — —

Korporaals — I(') 2(") —

Tamboers en hoornblazers — — 1 —

Geniesoldaten — 10 21 —

Personeel van den Geneesk. Dienst.. — !(*) — —

Totaal I 14 24 —