Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Minderen.

c

O

Samenstelling. c ü

S a É S.

co — 'j.

t- 35 <V E-

.2 o- "Ö 03

o o c *s

£ b JS c

O c5 J= O

I I

IV. De spoorweg- en telegraafcompagnie.

Kapitein j j

le of 2e Luitenants 2 _ _ j

Sergeant-majoor j I _

Idem instructeur telegrafist. — 1 _ _

Fourier _ j _

Sergeanten g ^

Idem telegrafisten 5 -

Korporaals '' _ j g

Idem telegrafisten 6 — —

Geniesoldaten 27 37

Idem telegrafisten 12 _

Tamboer * _ _ j _

Hoornblazers y

Personeel van den Geneesk. Dienst.. — I(') — —

Totaal 3 60 44 2

V. De spoorweg-afdeeling van de spoorweg- en telegraafcompagnie.

Kapitein j ^

le of 2e Luitenant 1 _ _

Sergeant-majoor 1 _

Fourier '"' | _ _

Sergeanten ...] 3 \

Korporaals *' 3 3 _

Geniesoldaten 27 37

Tamboer - - 1 _

Hoornblazers 2

Personeel van den f'eneesk. Dienst.. — 1(4) — —

Totaal 2 36 44 J 1

VI. De telegruafafdeeling van de spoorweg- en telegraafcompagnie.

le of 2e LuUenant 1 _ \

Sergeant-majoor instructeurtelegrafist. — 1 — _

Sergeant-telegrafisten 5 _ _

Korporaal-telegrafisten 6 — —

Soldaat-telegrafisten — 12 —

Totaal 1 24 — 1

I

Toelichtingen.