Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Militairen. g Paarden. Transportmiddelen.

i—

, . cS — —

.2 ® g Karren met:

•g Samenstelling. d « "1 . . o Toelichtingen,

g els -dj

zS & <v al a* , & ^

1 i -s | i i M"! i I

S o S w o H 1 a "3 M ^ £

Overgebracht 26 31 1 43 11 57 — — /6) Provoost-geweldige en stokkeknecht.

„ . . . , (') Be auditeur-militair en zijn schrijver.

. Paardenarts le of 2e kl 1 — — 1 —. 2(a) — — U) Bedienden.

a> «» Commissarissen van »het Roode Kruis" Memorie. (a Geleiders.

| ,| Ziekenverplegers — 2 - - — — - (d) N.l. t voor het commando, 2 voor den Generalen Staf, 1 voor de Cavalerie,

o ^ Schrijvers z — — — — — 1 voor ,je Artillerie, 1 voor de Genie, 1 voor de Intendance, 2 voor den

; Geneeskundigen Dienst, (voor bagage enz. + genees- en verbandmiddelen

j_ voor den Geneeskundigen en Veterinairen dienst), 1 voor het Transport-

o c- Chef van het Transportwezen 1 — — 2 — 2(a) — — wezen, 1 voor den Krijgsraad te velde en 1 voor de Stafwacht.

Toegevoegd officier 1 — — 2 — 2(a) — — (e) N.l. voor ziekenvervoei.

§ ^ Schrijvers *. — 2 — — — — — _

Krijgsraad te velde 7 2(6) 2(7) 2 — 10(a) i — —

Veldpredikers, Aalmoezeniers enz Memorie.

Stafwacht 1 55 — 2 17 3fa) — —

Trein van het Hoofdkwartier — — — — — 14(c) 2(e) 12(rf)

Totaal 37 94 3 52 28 90 ~2 12 !

I