Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Strijdend gedeelte. Niet strijdend gedeelte.

——

Militairen. Paarden. Militairen. Paarden. 3

*33

Samenstelling. — £ Toelichtingen.

göcn 1 , 1 1 af gl

£ § & £ c § g £ £ g *ö « .Sf

.2 S, *ö o « .2 ft -o .2 ft g S

O O C £* .° 5 « O -ï t-

£ 3 -§ S £ 5 s S £ "S S § 2 W 0 ° 53 2 H ca

III. Het halfeskadron. f'9) Bij een Eur. peloton een wachtmeester minder.

_. (301 Of als zoodanig dienstdoende.

JKitmeester... I — j __ — — j — j n\ — hi( ^ bereden geleider handpaard en 1 onberedene

le 01 _e Luitenants. 2 — 2 — — — 2 — 2 M — (kunnen ook Uur. zijn).

Opperwachtmeesters — — — 1 — — l — _ Hiervan i voor den handpaardgeleider en 2

ïi?UrJ.er ;» — — — — 1 — — * — ~ reservepaarden, waarvan de helft bereden door

Wachtmeester ( ) — 5 (ï3) 5 — — — — — •— — de geleiders van de overige.

Korporaals — 6(") 6 — — — — — — — C") Ruiter met verbandmiddelen.

trompetters — 2 (24) 2 — _ — — — —; — (") Met 2 paarden voor de draagbare smidse met

Hoefsmid — — 1 __ — { — — I — — toebehooren. Mocht het terrein het gebruik

Zadelmaker — — | — \ ns\ — — f _ Tan de kar niet toelaten, dan kan de smidse

Kuiters.. . — 41 (24) 41 i — 2(ï6) 6(") — 7(28) — — tijdelijk op 3 draagpaarden worden vervoerd,

lersoneel van den Geneeskundigen dienst — — — 2(") (18) — 2(19) — — waartoe 3 complete draagtuigen op de kar

rakpaard tot vervoer van spring- en ontstekingsmiddelen — — — 1 ' ~';i' — 1 — — aanwezig zijn. Behoort tot den bagagetrein.

Karren met 2 paarden 2 2(")

Totaal 3 54 3 54 — 8 7 3 14 5 2

IV. Een zelfstandig peloton.

le of 2e Luitenant 1 I 1 j (i\

Wachtmeesters (") [ 3 (") 3

Korporaals 3{ ) 3

Trompetter 1 W i'

Hoefsmid(>o) !!!!!!!!!! j _ ï i

Zadelmaker (30) { )

naders _ 21 m — 21 — iH 2n — — —

Personeel van den Geneeskundigen dienst _ _ _ _ _ — 1M — 1 — —

Karren met 2 paarden _ __ — _ — 1 1 (")

I 1 i '■ ......

Totaal 1 j 28 1 28 — 3 3 1 6 2 1

j I

N.B. Van de reservepaarden bij elke der bovengenoemde afdeel in gen is de helft geheel "psetuigd, de rest met hoofdstel, deken en dekensingel.

Van het totaal aantal paarden kunnen bij den staf van vereenigde eskadrons 2, '3Ü het eskadron 13, bij het halfeskadron 7 en bij een zelfstandig peloton 1 troepenpaard ter oorlogsstandplaats ingedeeld worden.