Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel XIV.

Samenstelling van de Verplegings treinen op voet van oorlog.

Militairen. [ ao Karren met:

a

V

Onderofficieren en j

minderen. _ 5

Samenstelling. - | J f Toelichtingen.

C O —

. 03 52 a

a a ^ 5 2 c c

a> re a. 5T • <d

5- cj „2 - & £ ys -a

« O V B « ^ t-.

O p 5 ÖC 'o O -13 « CS

S = "5 5 Ph

1 O M I - ^ O n -

A. Verplegingstrein bij het Veldleger.

I. Staf van den Verplegingstrein. | ' j 11 (') Bedienden

Kapitein Commandant. . I - ! - I - | , »(, _ . _ Q pitl"™''"™"'

«Öte»;:::::;::::;:::::::::::::::::::: *•« »S: "SUttS.-

fct^renVr - } - - - ~ 7 7 ~ (E) KL 94 bij de afdeeling, 47 per sectie voor den verplegings-

° B I'' — 11 — trein en 2 voor het medevoeren van 1 dag vivres en fourage.

(6) Bij splitsing van het veldleger in brigades kan aan elke bri-

~ gade een verplegings afdeeling en een evenredig deel van de

T . , 1 1 1 _ , bakkerij en veldslachterij toegevoegd worden.

Totaal 1 1 i - 1 3 1 - H Voor het toezicht in de bakkerij.

r r) Geleiders broodtransporten.

(9) Geleiders meeltransporten.

II. Verplegingsafdeeling van twee sectiën. >\ Voor het toezicht in de slachterij.

("j Geleiders vleeschtransporten.

Luitenant 1 — — 1 2 (') — — (") NI. 6 Eur. en 21 Chineesche of Inlandsche slachters.

Gegradueerden — 1 * — — — — _

Fuseliers — — 10 ~ — - — —

Zadelmaker — — — J — — — —

Hoefsmid - — — 1 — — — _

Wielrijders — 2 — — — ___

Koelies — — — — — 10 — —

Vivreskarren (") — — — — — 96 — 96

Totaal 1 3 12 2 l jgg _ gg

Totaal 3 verplegingsafdeelingen (G) 3 9 .36 6 3 324 288

III. Dienst bij de bakkerij (6).

Gegradueerden — 6 H 3 (8) — — — _

Fuseliers — 3 (") — — — —

Bakkers * ro me ^orie.

Broodkarren — — — — — 9 — 9

Meelkarren — — — — — 6 6

Totaal — 9 3 — _ jg jg