Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladzijde.

Inleiding 2

Inlandsch Onderwijs 2

a. In een dessa op Java 1885 2

b. Dat geve Toean Allah 1885 13

L'Egale de 1'homme 1888 25

Bene strengere tucht op onze Openbare Scholen 1894 ... 35

Protectiegeest in lndië 1894 54

Huiswerk voor de Lagere School 1894 62

Catalogus van leerboeken voor de Openbare Lagere School 1894. 71

Bene maatschappelijke deugd 1895 81

Toelatingsexamen voor de Iloogere Burgerscholen 1896 ... 87

Een hartelijk woord 1896 113

De laatstgehouden admissie-exaniens aan de afdeeling Hoogere

Burgerschool van het Gymnasium „Willem III" 1896. . . 115

Monarchie of republiek? 1896 126

Examineeren op een afstand 1896 131

De directe of de indirecte methode hij het Onderwijs in

vreemde talen 1896 141

Een leerboek volgens de directe^ methode 1898 152

Onze Meisjes 1896

^Naar aanleiding eene eventueele uitbreiding van ons Middelbaar Onderwijs 1897 . 157

Scholen met uitgebreid Lager Onderwijs 1897 185

Een wensch 1897 198

In Memoriam 1897 201

Het inkomen van den hoofdonderwijzer aan de school tot opleiding van Inlandsche geneeskundigen te Weltevreden 1897. 207 Een en ander naar aanleiding van het laatstgehouden Eindexamen 1897 213

Uitbreiding van ons Openbaar Onderwijs I-Il 1897 .... 223

Sluiten