Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weinig resultaat van cle welgemeende aansporing in 't „Bataviaasch Nieuwsblad" van 26 Januari j. 1. aan ervaren leeraars en onderwijzers om hun meening eens te zeggen omtrent de actueele vraag of lichaamstraffen op school al dan niet wenschelijk zijn. Immers, Marcus Aurelius wist het reeds: Hij is onder de wijzen zeer wijs, die veel weet en zich houdt alsof hij weinig weet. Aan die onoprechtheidsperiode moeten wij echter trachten een eind te maken; wij hebben de koele waarheid noodig.

Het gevaar van te worden aangezien voor iemand, die moeite heeft om de orde in de klasse te handhaven, tracht men op elke wijze te vermijden.

In een vergadering bijv. zal men van een jongen zeggen, dat hij erg speelsch is, „maar", voegt men er oogenblikkelijk bij, „ik heb er geen last van, zoo is het niet". Alleen de laatste vier woorden zijn dan vaak maar al te waar.

Dit moest anders worden. Men verlangt, terecht, eerbied van volwassenen voor het wettige gezag, maar dan beginne men dien te eisclien van de jeugd. Men heeft ons volk wel eens de Chineezen van Europa genoemd, en dat was geen eer, want we weten immers, hoe wij in alles zoo oneindig veel(?) knapper zijn; doch in één opzicht mochten wij wenschen met de Chineezen gelijk te staan, en dat is in den eerbied, dien de chineesche jeugd betoont aan oudere menschen.

Maar laat het gedrag der leerlingen op onze indische scholen werkelijk zoo veel te wenschen over? Alle verslagen ontkennen het met de grootste eenstemmigheid. En zou er, als een gevolg van

Sluiten