Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belooningen willen weren, die toch zoo doeltreffend werken kunnen. Immers, de natuurlijke belooning komt later, en nu wordt verondersteld, dat uw kleine jongen van een jaar of acht, negen er zich reeds ten volle van bewust is, hoe hij eens een man van karakter en van kennis wezen zal en een goede maatschappelijke positie zal innemen, zoo hij nu zijn plicht doet en vlijtig leert. Ik hoop met u, dat het niet zoo is.

Ik heb nooit begrepen, hoe onze wetgever er toe is kunnen komen aan de onderwijzers bijna alle middelen om hun gezag te handhaven te ontnemen, en van volwassenen, die misschien op 's Gouvernementsschólen geleerd hebben het wettige gezag ft minachten, onder bedreiging van zware straffen, ontslag uit 's lands dienst, de doodstraf zeits, gehoorzaamheid af te dwingen. Zoo viel mij No. 32, jaargang 1891, van het „ Bataviaasche Nieuwsblad" op, waarin vlak onder elkander staan vier rechterlijke vervolgingen voor den Raad van Justitie te Bata\ia van europeesche jongens wegens grofheden, resp. verwonding, stompen, uitschelden en slaan. In het nummer van den dag te voren, No. 31, staan ondei elkaar twee veroordeelingen ter dood van europeesche soldaten wegens feitelijke insubordinatie. Gingen die vier jongens van zooeven, misschien latei aspiranten voor de doodstraf wegens insubordinatie, toen nog naar school, dan stond daar de ondei wijzei of leeraar zoo goed als machteloos tegenover hen. En toch, waar kon ooit een betere gelegenheid gevonden worden om den eerbied voor t wettige gezag aan te kweeken dan op de school? 't Kost

Sluiten