Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al te vaak verstomping; bij vele leerlingen vordert men niet meer, hun geest schijnt alle veerkracht \ eiloien te hebben, juist wanneer deze eerst tot volle kracht moest komen.

Bij het Opgeven van huiswerk zij de onderwijzer

wel indachtig, dat in de eerste plaats de ouders

recht hebben om te beschikken over den tijd der

kinderen na den schooltijd, en dat er ook nog

andere zaken zijn, waarin sommige ouders onderwijs

voor hen verlangen buiten de vakken der lagere school.

Het „te veel" bij het huiswerk en bij het leeren der kinderen in het algemeen zou al dadelijk voor een groot gedeelte weggenomen kunnen worden, zoo men het schrijven wat beperken wilde. Daar hebt ge de tegenwoordige taalboekjes, zoo geheel verschillend van die van vroeger, en, alles te zamen genomen, zooveel beter, zooveel rationeeler dan deze

Slaan wij op: „Denken en stellen" door Stellwagen, een zeer Jbekend boekje:

Om aan te vullen:

Een kostschool is die school, wier leerlingen. .

Een dagschool is een school, die. . . .

en elders:

Het tegenovergestelde op te schrijven van:

Een huis met tuin te huur.

Een school dicht bij mijn woning.

Waai toe dient het, dat alles te schrijven? Als men 111 een der lagere afdeelingen den kinderen schriftelijke oefeningen opgeeft als deze bijv:

In te vullen: snijden: ik snijd, ik sneed, ik heb

gesneden

Sluiten