Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CATALOGUS VAN LEERBOEKEN

VOOR DE

Openbare Lagere School.

(Opgenomen in het „Bat. Nieuwsblad" van Zaterdag 5 Mei 1894, No. 12(i).

Daar ik, evenals zoo vele andere ambtenaren, nog al eens overgeplaatst ben geworden, hebben mijn kinderen verscheidene lagere scholen bezocht. Als een gevolg daarvan ben ik bezitter van een pak schoolboeken, een stapel, zoo hoog, dat ik telkens, als ze 'mij toevallig onder de oogen kwamen, neiging bespeurde om mij te ergeren. Doch ergenis is niet goed voor den mensch, vooral niet in ons klimaat, en daarom heb ik maar altijd kalmpjes weg, voor den zooveelsten keer. het pak met de noodige decimeters verhoogd, terwijl ik daarbij pfiichtinaszig trachtte te begrijpen, dat de boeken van de vorige school, hoe hoog daar ook gewaardeerd, toch slechts prullen waren, waarmee een goed onderwijzer nu eenmaal onmogelijk iets zou kunnen uitvoeren. Nu kwam mij dezer dagen echter een leesboek voor de Openbare Lagere School in Frankrijk onder de oogen, welk boek mij er toe gebracht heeft mijn meening eens uiteen te zetten over den Catalogus van leerboeken voor de Openbare Lagere School. Die meening wijkt geheel af van de heerschende opinie daaromtrent van de groote

Sluiten