Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van meer genoemd Regeeringsbesluit. Alleen is in zoo'n geval kritisch lezen nog meer noodig dan anders, en juist voor zulk lezen honden wij ons aanbevolen.

Naschrift 1901. Bij de reorganisatie en uitbreiding van de Dokter-Djawaschool zal, naar beweerd wordt, het onderwijs aan de zoo gewichtige voorbereidende school gegeven worden door drie onderwijzers der derde klasse, in plaats dat de school" tot 1 e klasse verheven wordt, wat duren zal tot één van die onderwijzers aan de beurt is voor bevordering tot 2e klasse. Kennis van eene inlandsche taal, van land- of volkenkunde is voor geen der onderwijzers vereischte of ook maar aanbeveling. Of de onderwijzer al dan niet iets van de denkwijze, van het leven en streven zijner leerlingen weet, komt er dus niet op aan, Indië is en blijft toch in menig opzicht een eigenaardig land.

\

Sluiten