Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het middelbaar en het uitgebreid lager onderwijs" of anders van „hoofdinspecteur voor het onderwijs voor Europeanen" voeren zou. Verder kon hij optreden als voorzitter van. de akte-examens, zoowel te Semarang en te Soerabaja als te Batavia, waarbij echter de tijd voor het afnemen van die examens op twee van de drie hoofdplaatsen gewijzigd zou moeten worden.

Dit zou voor de eenheid in die examens van hooge waarde zijn en zou verder den inspecteurs van het lager onderwijs veel tijd besparen, wat het onderwijs zeer ten goede komen zou. Immers sedert de reorganisatie van het lager onderwijs is het getal scholen kolossaal toegenomen, doch het deskundig toezicht is steeds hetzelfde gebleven, zoodat thans de drie inspecteurs 180 scholen met 560 onderwijzers en onderwijzeressen en circa 17.0110 leerlingen onder hun toezicht hebben. Het Algemeen Verslag zegt dan ook eenvoudig: Evenals in vorige jnren konden verscheidene scholen niet door de inspecteurs bezocht worden.

Verder ware de inspecteur van t Middelbaar Onderwijs van zelf de aangewezen adviseur van den Directeur van het Departement voor alles, wat het Middelbaar en, zoo hem tevens bemoeienis met het Lager Onderwijs opgedragen werd, ook wat het U. L. Onderwijs voor Europeanen betreft.

Misschien konden hem door den Directeur ook nog andere werkzaamheden opgedragen worden.

2°. De kosten. Het schijnt mij toe, dat het, zonder benadeeling van den dienst en zonder benadeeling van thans in dienst zijnde leeraren in

Sluiten