Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bedoelde betrekking, want volgens ZEd. „wordt de indische begrooting bezwaard inet tal van posten die niet daarop te huis bebooren en lokken de afdeelingen voor oorlog en marine, hoe ze ook stijgen, geene aanmerkingen uit maar wordt altijd op onderwijs, juistitie en binnenlandsch bestuur beknibbeld". Dit laatste zou ik, wat onderwijs betreft ('t ander ligt buiten en boven mijn beoordeeling), niet willen onderschrijven; ik geloof, dat de cijfers der statistiek niet op beknibbeling wijzen; wel geef ik gaarne toe, dat op het geb:ed van 't onderwijs nog veel, tot nut van de Europeesche en zeker niet minder van de inlandsche ingezetenen, behoort tot stand te komen.

Sluiten