Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ontevredenheid moeten het rechtstreeksch gevolg daarvan zijn". En vraag nu eens aan de maatschappij „Nederland" of de „Lloyd", of zij nog matrozen kunnen krijgen, en of de bemanning van hun booten zooveel slechter is dan in vroegeren tijd de matrozen op de zeilschepen. Inderdaad, de hier genoemde reden is geen reden.

In de vierde plaats hoort men wel: Waarom zou men meer gelegenheid tot onderwijs openen, waar de Inlander er vaak zoo weinig prijs op toont te stellen?

Als dit werkelijk zoo is, dan zou dit voor mij slechts een bewijs te meer zijn, hoezeer elementair onderwijs noodig is. Want alleen hij, die zelf, ten minste eenig, onderwijs genoten heeft, kati daarvan de waarde beseffen voor zijn kinderen. Dit is zoo waar, dat de Nederlandsche Regeering er op 't oogenblik niet tegen op ziet om, van liet beginsel der staatsalmacht uitgaande, door middel van een pruisisch dwangsysteem het schoolverzuim te weren.

Waar de Inlander ook geen prijs stelde op andere zaken, bv. op arbeid, daar heeft onze Regeering er zich niet bij neergelegd en wij denken met schaamte terug aan de wijze, waarop vaak „de Inlander door arbeid tot God", en dan tevens fortuinen tot de beurzen van niet-inlanders zijn gebracht.

Aanmoediging, desnoods een zachte, indirecte dwang, waar het de volksschool betreft, zou ons tegenover de Inlanders geen oneer brengen. Doch ik voor mij geloof zelfs, dat ook zulk een zachte dwang onnoodig zou blijken.

Ik ben om dit uit te maken niet voldoende op

Sluiten