Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 1 dit, No. 2 dat, No. 3. . . . Ik weet niet meer hoeveel nummers er vermeld stonden, maar de voordeelen waren talrijk, dat is zekei.

Toch is de waarheid, dat klassikaal onderwijs in hoofdzaak maar één, doch dan ook een alle* beheerschend voordeel heeft: het uitwinnen van onderwijskrachten. Feitelijk is dan ook ons kla>sikaal onderwijs een noodzakelijk kwaad.

Een kennis van mij was vroeger onderwijzer aan een instituut voor jonge dames in Schotland. Alle klassen (?) waren daar even groot, nl. ééne leerling. Dit is natuurlijk alleen bereikbaar voor

zeer rijke familiën.

Bij hoofdelijk onderwijs zou het getal onderwijzers aan onze scholen minstens half zoo groot behooren te zijn als het getal leerlingen zelf. Dit nu is onmogelijk, tenzij men de grootere leerlingen de helft van den schooltijd als leerling, de andere helft onder toezicht als onderwijzer wilde werkzaam stellen. Dit is in duizenden scholen gedurende vele tientallen van jaren gebeurd en niet zonder succes.

Nu dit echter, gelukkig, alles tot de geschiedenis behoort, is het vóór alles noodig, dat de leerlingen van een zelfde klasse of afdeeling in kennis zoo dicht bij elkander staan als maar eenigszins mogelijk is. Dit is zoo duidelijk, dat het geen nader betoog behoeft. De onderwijzer behoort af te dalen tot den leerling; maar hoe kan hij afdalen tot meerdere leerlingen tegelijk, wanneer de eene veel hooger of lager in kennis en ontwikkeling staat dan de andere? Hierom dan ook is het op de afdeeling „ Hooger e Burgerschool" van het

Sluiten