Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichtingen bij zijn personeel mag inwinnen, zou hij daartoe voor het Fransch gerechtigd zijn. En er wordt toch ook nog een schriftelijk examen in die taal afgenomen. Op bijna alle in het besluit bedoelde scholen, waar geen Fransch onderwezen woi dt, is ól het hoofd der school óf de tweede onderwijzer in het bezit der acte Fransch; slechts een paar scholen zijn uitgezonderd. Ten onrechte meent de heer V.. dat het omgekeerde 't geval is. Mochten op de scholen, waar een onderwijzer zonder bevoegdheid voor het Fransch aan het hoofd staat, zich meermalen candidaten voor het toelatingsexamen aanmelden en dit tot moeielijkheid aanleiding geven, dan zou wellicht het Departement bij een voorkomende vacature voor hoofdonderwijzer daarmede ook wel rekening houden.

Er zijn waarlijk gouverneme itsondenvijzers genoeg, welke de bedoelde acte bt iitten. Volgens het laatste verslag waren er te Makasser niet minder dan vijf, ongerekend twee dames onderwijzeressen met gelijke bevoegdheid.

En op plaatsen, waar eens werkelijk geen verklaring kon worden afgegeven, ook daar ware dan toch door het nieuwe voorschrift niets verloren, en op de andere plaatsen ware dat daardoor van niet mindei belang voor de ouders. Het verspreiden van kennis, van deugdelijk onderwijs in ruimen kling is een volksbelang, en daarom verdient de nieuwe regeling m. i. de algemeene sympathie. Moge deze stap spoedig door andere gevolgd worden, want er kan op het gebied van onderwijs nog veel goeds tot stand komen, wat voor een gedeelte een

Sluiten