Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarheid, kunnen getuigen: De Vrijheid adelt de ziel.

De vrijheid is voor den mensch, na het leven, het hoogste goed. Voor vele menschen is zij hooger goed dan het leven. De mensch, wiens vrijheidsgevoel niet bevredigd is, kan zich niet gelukkig gevoelen, en mist voor den arbeid, vooral voor den geestelijken arbeid, den lust en de geschiktheid, waarmede hij in gelukkigen staat is toegerust. Het belang van een land eischt dus, dat zijn volk de vrijheid geniet.

' Even als allen en alles op deze gebrekkige wereld, is ook de vrijheid niet vatbaar voor volmaaktheid. Immers, wanneer allen mochten doen en laten, wat zij willen of goedvinden, dan zou zelfs geen huisgezin, hoe dan een volk! kunnen bestaan. Om de vrijheid te kunnen genieten, en om haar tevens zoo veel mogelijk te kunnen genieten, moet het volk een deel daarvan opofferen aan het algemeen belang. Zoo, bijvoorbeeld, ontnemen leerplicht en dienstplicht het volk een deel van zijn vrijheid. Maar beide deelen zijn als de graankorrel, die aan den grond wordt afgestaan, om te goeder tijd tot een gevulden halm te kunnen rijpen. Want zonder leerplicht blijft een groot deel van het volk onbekwaam om zich een toekomst naar keuze te scheppen, dus slaaf van zijn onwetendheid. En zonder dienstplicht is de vrijheid van het gansche volk dagelijks

Sluiten