Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij naar de stembus gaan, dan zijn zij volkomen ingelicht, dan is hun oordeel gevestigd, dan hebben zij een overtuiging. Wel is de strijd tusschen liberalen en radikalen niet zelden hevig, zelfs vinnig geweest, maar als de stembus gesproken heeft, dan onderwerpen beide partijen zich even gaarne aan haar uitspraak. Aan de omnium consensu is voldaan. Dura lex, sed lex. is voortaan de leus van de geslagene partij. In Zwitserland, waar de wetten den volkswil uitdrukken, is dus het vrijheidsgevoel bevredigd, en is bijgevolg de eerbied voor de wet opmerkelijk groot.

In ons vaderland is de toestand anders. Het aannemen of verwerpen van onze voorgestelde wetten, is toevertrouwd aan de Staten-Generaal, die ten onrechte volksvertegenwoordiging worden genoemd, want hun leden worden niet gekozen door ons volk, maar door een deel van ons volk. Nog niet lang geleden was dit deel klein. Vroeger was dit deel onbeduidend. Onder onze wetten zijn er, die vroeger, dus door een onbeduidend deel van ons volk, werden aangenomen. Zoo, bijvoorbeeld, ons burgerlijk wetboek, hetwelk reeds een halve eeuw geleden werd ingevoerd. Onze begrippen van het huwelijk, van de rechten der vrouw, van het ouderlijk gezag, en van veel meer, hoewel in de laatste vijftig jaren ontzachlijk gewijzigd, blijven niettemin

Sluiten