Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veroordeeld werden, door het Hoog Militair Gerechtshof aan het leven of aan de eer teruggegeven.

Maar wordt hiermede liet kwaad, door krijgsraden berokkend, volkomen goed gemaakt?

Ik stel mij voor, in een ander opstel op deze vraag te antwoorden. Voor bet oogenblik heb ik de aandacht van mijn lezer interoepen voor het volgende:

In onze koloniƫn, evenals in alle landen waar de wetten geen uitdrukking van den volkswil kennen, bestaat geen eerbied voor de wet, want mijn lezer zal mij willen toegeven, dat verplichte gehoorzaamheid geen eerbied vervangen kan. De laatste dagen waarschuwen ernstig tegen het voortduren van dezen toestand.

Twee officieren hebben zich op het terrein van den oorlog, onder verzwarende omstandigheden, aan de krijgswetten vergrepen. Een krijgsraad spreekt hen vrij, en geeft dus aan de tuchteloosheid in ons leger wettelijk vrij spel. Het Hoog Militair Gerechtshof, het vonnis van den krijgsraad vernietigende, straft de overtreders, en legt dus de tuchteloosheid in ons leger wettelijk aan banden. De krijgsraad oogst openlijk lof, het Hoog Militair Gerechtshof oogst openlijk smaad. Het verschijnsel is bedenkelijk.

Verre van mij, dat ik een steen zou willen werpen op twee jeugdige officieren, die door de wet van hun

Sluiten