Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het eene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het eene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Markus 13 : 7 en 8; en Mattheus 24 : 6 en 7. Negentien eeuwen hebben de waarschuwing en de voorspelling van den Christus bevestigd, want bij den volksoorlog heeft zich de godsdienstoorlog gevoegd, en de geschiedenis van het christendom, van af zijn aanvang tot op heden, is een geschiedenis van den oorlog in zijn meest afzichtelijke gedaante.

Toch zijn er geloovigen, die, in tegenspraak met den Christus en met een ervaring van negentien eeuwen, volhouden, dat het Opperwezen, in den eersten kerstnacht, bij monde van hemelsche gezanten, onze aarde het verdwijnen van den oorlog heeft beloofd. Wij kunnen dit vooral in deze dagen opmerken. Vrome klachten over den tegenwoordigen oorlog in ZuidAfrika, gaan gepaard met een verwijtend beroep op het engelengezang: Vrede op aarde!

Maar is er dan slechts één vrede op onze aarde? De duisternis, waarin wij verkeeren als het zonlicht ons verlaten heeft, wordt nacht genoemd. Wij hebben echter nog andere nachten, zooals: een nacht van bange zorgen, een nacht der onwetendheid. Zoo hebben wij ook, al naarmate wij ons op stoffelijk of zedelijk gebied plaatsen, meer dan één leven, meer dan één

Sluiten