Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel los is van het genotene, en intusschen niet denkt aan het doen van iets laags of gemeens. Ik zal het lage en het gemeene liever buiten bespreking laten, om slechts op goede gronden te beweren, dat de mensch, die zich onder den invloed van het kunstgenot bevindt, veel meer dan op andere tijden gevaar loopt zich dwaas aantestellen.

Bijvoorbeeld.

Hoe menige toost, die hartstochtelijk werd toegejuicht, bleek, bij later kalm lezen, dat zij onzin was. Het kunstgenot, door den spreker gegeven, was dus oorzaak, dat heel leelijk heel mooi gevonden werd.

Hoe menig rampzalig huwelijk werd gesloten onder den invloed van het kunstgenot: omdat de vrouw schoon, de man beminnelijk gevonden werd.

Tot mijne kennissen behoort iemand, die bijzonder gevoelig is voor kunstgenot. Hij zag het opvoeren van Ruij Bias. De voorstelling werd gegeven door het Thédtre Francais. Wat hij te hooren en te zien kreeg, gaf hem zóó veel kunstgenot, dat hij Euij Bias prees als een niet te overtreffen meesterstuk. Eenige dagen later, nadat hij aan den invloed van het kunstgenot onttrokken was, in de

Sluiten