Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIII.

De weelde staat nog verder van het geluk dan de armoede. De weelde streeft naar het vermaak, de armoede streeft naar den arbeid; de weelde leert verlangen, de armoede leert genieten; de weelde schépt zich behoeften, de armoede schept zich ontberingen; de weelde zoekt de wereld, de armoede zoekt de afzondering.

XIV.

De gewoonte verzoent niet met allen, wel met alles. Ook met de armoede.

XV.

Armoede en gebrek zijn woorden, die, niettegenstaande het ontzachlijke verschil hunner beteekenissen, toch dikwijls verward worden. Armoede kan den mensch veredelen, gebrek bederft den mensch.

Sluiten