Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XYI.

Velen jammeren over het kwade op deze wereld. Hebben zij dan het goede niet lief? Indien het kwade niet bestond, zou immers het goede óók niet bestaan, zou de onverschilligheid heerschen, zou ons leven zonder waarde wezen.

XVII.

Gelukkig kunnen wij het kwade niet uitroeien, want hiertegen verzet zich de oppermachtige natuur; maar wij kunnen het goede bevorderen, en hieraan werkt de natuur gaarne mede.

XVIII.

Het bevorderen van het goede, is het zekerste middel, om het kwade zoo min mogelijk schadelijk te maken.

Sluiten