Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 50. * ****

Van den werkkring der Maatschappij is uitgesloten :

Eigen aanleg en exploitatie van spoorwegen en andere vervoermiddelen voor openbaar verkeer.

Verzekering tegen zeegevaar , behoudens het bepaalde bij artikel 5 6,

Het aankoopen voor eigen rekening van en het geven van voorschot op hare eigen aandeelen; onder dit verbod is niet begrepen aankoop tot kapitaal-vermindering, volgens artikel 6.

Artikel 51. *

Aankoop van vaste goederen geschiedt na overleg met Commissarissen. Zoodanige aankoop moet in verband staan met eenige onderneming, die volgens Artikel 49 tot den werkkring der Maatschappij behoort, oi strekken tot aanschaffing van lokalen voor de bureaux der Maatschappij en hare Agentschappen.

Artikel 52. *

De Maatschappij maakt, tot het overvoeren van goederen, in den regel gebruik van schepen, onder Nederlandsche vlag varende.

Artikel 53. *

Bevrachting van schepen geschiedt in den regel bij inschrijving in het openbaar en bij uitzondering, op eenige andere in den handel gebruikelijke wijze.

Sluiten