Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arbeid in Zijn wijnberg, opdat Zijn rijk grooter worde in deze wereld.

Wij zijn gelukkig allen gezond. Ik ben reeds 30 jaar oud, want 20 April 1868 ben ik geboren. 19 Dec. 1892, ben ik getrouwd met Hermina Tompal. Mijn oudste zoon Johannes, is geboren 10 Juni 1894, mijne dochter, Klisabotb, 11 .Juli 1896.

Mijn broeder Henni is reeds 16 jaar; geboren 13 Juli 1882. Als de Heer wil, gaat hij spoedig naar het seminarie te Pantjoernapitoe. Mijn zusje Hulda is bij onzen zendeling Ivlijnstra en helpt zijne vrouw. Zij is geboren 22 Juli 1884, en die op haar volgt, Anit, is geboren 21 Sept. 1886, en mijn jongste broertje, Pangasian (de beminde) is geboren 3 Mei 1891.

En nu, onze God behoede en leide ons door dit tranendal, totdat wij elkander ontmoeten bij hen, die ons zijn vooruitgegaan.

Het is nu reeds twee jaar, dat onze vader van hier verhuisde naar boven. Daar hopen wij elkander bij onzen God en Yader, waar het zalig is, te ontmoeten, Amen:

Yele groeten van mij en mijne familie aan U en Uwe vrouw. Groet U van ons Mevr. Oyens en Mevr. van Loon, en verder allen, die ons liefhebben.

Ontvangt de groeten van de koningen en ouderlingen, ja van de geheele gemeente te Aek Saroella en van mij, Uw kleinkind.

Meester Timotiieus Hoetapea.

Sluiten