Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eert over een bedrag gelijk aan het vervallen pensioen; of gagement.

Artikel 5.

§ 1. De contributie bedraagt:

A. van de inkomsten, bedoeld in artikel 4 § 1 onder a—e, en § 2:

1°. voor onderluitenants en ten aanzien van pensioen of gagement met hen gelijkgestelden 6%

2°. voor militaire opzichters, adjudant-onderofficieren en ten aanzien van pensioen of gagement met hen gelijkgestelden 5%

3°. voor sergeant-majoors en ten aanzien van pensioen of gagement met hen gelijkgestelden .... ^°fo

4°. voor sergeanten en ten aanzien van pensioen of gagement met hen gelijkgestelden 3°fo

5°. voor korporaals en soldaten en ten aanzien van pensioen of gagement met hen gelijkgestelden .. 2%

B. van de inkomsten, bedoeld in artikel 4 § 1 onder ƒ:

1°. voor onderluitenants en ten aanzien van pensioen of gagement met hen gelijkgestelden 5%

2°. voor militaire opzichters, adjudant-onderofficieren en ten aanzien van pensioen of gagement met hen gelijkgestelden 4%

3°. voor sergeant-majoors en ten aanzien van pensioen of gagement met hen gelijkgestelden ....

4°. voor sergeanten en ten aanzien van pensioen of gagement met hen gelijkgestelden 2%

5°. voor korporaals en soldaten en ten aanzien van pensioen of gagement met hen gelijkgestelden .. 1%

§ 2. Wanneer de deelgenoot wordt gepensionneerd of gegageerd naar een lageren graad dan laatstelijk door hem in het leger bekleed werd, wordt over het toegekend pensioens- of gagementsbedrag het percentscijfer geheven, vastgesteld voor den lageren graad.

§ 3. Wordt een deelgenoot op verzoek in graad teruggesteld, of treedt een deelgenoot of gewezen deelgenoot op nieuw in dienst in een lageren graad dan laatstelijk

Sluiten