Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBEELD VAN RENTEBEREKENING.

Sergeant A. is ingehouden:

in het 1° jaar van 1 Mei tot uit. December ƒ 20.—

Oe ,, 30.—

» » " »

3 e ft 35.—

»

„ „ 4e „ van Januari tot 5 Juli „ 20.

TOTAAL ƒ 105.—

Hij verlaat 5 Juli den dienst; dus kan hem op 5 Juli van het volgende jaar worden uitbetaald ƒ 105.

rente 3%

over ƒ 20 gedurende 3 jaar 6 maanden „ „ 30 „ 2 „ 6 „

„ )> 35 „ 1 » ® " „ „ 20 „ 6 „

dat is gelijk (ƒ 70 + 75 + 52.50 + 10) of ƒ 207.50 gedurende 1 jaar, gevende ƒ 6.22» rente, zoodat totaal kau ■worden uitbetaald ƒ 105 + ƒ 6.225 = ƒ 111.-^2 .

Sluiten