Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP WEST-NIAS.

Op Sint Nicolaasavond van het jaar 1896 zette een jong zendeling den eersten voet aan wal op het eiland Nias, waar hij zijn arbeidsveld zou vinden. Zijn naam was Ewald Krumm. Met hem en met zijn werk willen we ons in deze bladzijden bezig houden.

Den eersten Januari 1866 geboren in het dorpje Zeppenfeld, uit eenvoudige ouders, ontving hij de eerste godsdienstige indrukken van zijn moeder. Zij was een vrome vrouw, die in het hart van haar kind al vroeg de goede zaden uitstrooide. Door het onderwijs op zondagsschool en catechisatie werden deze indrukken versterkt. Reeds vroeg gaf de jongen zich dan ook met bewustheid over aan den Heer. Het was bij een geestelijk ontwaken, dat zich in de omgeving van zijn woonplaats vertoonde, dat ook de ontvankelijke dertienjarige knaap zoo zeer werd aangegrepen, dat deze opwekking hem tot een blij venden zegen werd.

Daar zijn ouders arm waren, moest hij al vroeg met zijn vader aan den arbeid. Deze was bergwerker, en zoo begon ook zijn zoon als van zelf het werk in de steengroeven. Toen hij ouder werd begon hij mede te werken in den arbeid voor Gods Koninkrijk. De zondagsschool, waar hij eenmaal als kind de geschiedenissen van den Zaligmaker had aangehoord, vond nu in hem een geschikt

Sluiten