Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DAFTAR PEJVGADJARAJV.

PANGKAT I.

WAKTOE. S E N E N. WAKTOE. SELASA, WAKTOE. R E B O.

I ■

JL djam Membatja kitab. \ djam Menghitoeng mentjongak \ djam Membatja kitab.

[talaran, awangan].

3_ Menoelis 4- > Menoelis. -f- „ Menghitoeng di batoe toelis.

4 »

• Membatja di papan toelis. j- ■ Membatja di papan toelis. \ „ Menghitoeng mentjongak

2 " [talaran, awangan].

JL a Menghitoeng di batoe toelis. „ Menghitoeng di batoe toelis. |r „ Menoelis.

WAKTOE. K E M I S. WAKTOE. S A B T O E. WAKTOE. A H A D.

1 —

_L djam Dictée. X dïam Membatja di papan toelis. \ djam Membatja kitab.

3. n Menghitoeng di batoe toelis. \ „ Menghitoeng di batoe toelis. ~ „ Menghitoeng di batoe toelis.

-L n Membatja kitab. ~ „ Menoelis. \ „ Bertjeritera.

■3_ Menoelis. 4" » Menghitoeng mentjongak -j- „ Menoelis.

[talaran, awangan].

Sluiten