Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P A JN G K: A T II.

WAKTOE. S E N E N. WAKTOE. S E L A S A. WAKTOE. R E B O.

J. djam Membatja kitab hoer. Wol. -|" djam Menghitoeng soealan di batoe toelis. y djam Membatja hoer. Wol.

-j- „ Menoelis hoer. Wol. y „ Dictée hoer. Dj. -|- „ Menoelis hoer. Wol.

-i- „ Menghitoeng mentjongak -4- „ Menoelis hoer. Dj. \ „ Dictée hoer. Wol. [talaran, awangan].

-|- „ Menoelad [noeroen] batjaan Wol. y „ Membatja kitab hoer. Dj. y „ Menghitoeng bilangan di batoe toelis.

WAKTOE. K E M I S. WAKTOE. S A B T O E. WAKTOE. A H A D.

j

4- djam Menghitoeng bilang. di batoe toelis. y djam Menghitoeng mentjongak y djam I Menghitoeng soealan di batoe toelis.

[talaran, awangan]. 1 V '

-i- „ Membatja kitab hoer. Dj. y „ Menoelad [noeroen] batjaan Dj. T » Membatja kitab hoer. Wol.

y „ Menoelis hoer. Dj. 4" » Bertjeritera. y „ Menghitoeng bilangan di batoe toelis.

y „ Menghitoeng mentjongak. y „ Memboeat kelimah. 4- „ Dictée hoer. Wol.

Sluiten