Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Netto winst af io°/0 aan het personeel .

fl 298.275 „ 29.827

Rest . ƒ 1.250.000 . „ 125.000

fl 268.448

Het kapitaal is premie is .

Te zamen f 1.375.000 7% van beiden

96,250

Rest ƒ 172.198

Hiervan krijgen de aandeelhouders die de ƒ 1.375.000 gestort hebben 50%

of f 86099,— wat een extra dividend van 6.1 % uitmaakt, zoodat men met de bovengenoemde 7% tezamen ruim 13% bij de Gran Placer zou ontvangen De Lapoe Placer Mij. daarentegen geeft 25.3%, zoodat het publiek bij de Gran Placer 7 maal meer kapitaal bijeen brengt, en slechts de halve winstkans loopt.

Indien wij, in plaats van eene begrijpelijke en voor den eenvoudigsten man verstaanbare finantieele rekening te geven, goochelkunsten hadden uitgevoerd, bijv. oprichters-aandeelen, recht gevende op 25% of 50% van de nettowinst genomen hadden en voor elk een, die 10 aandeelen zoude nemen eén oprichtersaandeel beloofd hadden, dan hadden wij zeker niet

netjes gehandeld.

De onwetenden veronderstellen, dat zij iets cadeau krijgen, maar in het gunstigste geval wordt hun 9/10 van beloofde 25% °f S°% van de winst, voor de neus weggekaapt.

Hadden wij bijv. ƒ 3.000.000, voor Maatschappelijk kapitaal aangevraagd, waarvan f 800.000 voor inbreng en een werkkapitaal van / 2.200.000, waarvan ƒ 200.000 te plaatsen, dan zou dit mooi in de Indische ooren geklonken hebben, vooral als wij hen, die de 2 ton gegeven hadden, ook de preferentie op de 2 millioen gaven. Is er iets onzinnigers denkbaarrln andere landen is men door de wet verplicht, om indien het geld eener maatschappij op is en de Directie acht een voortzetting der

Sluiten