Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarde van £ 953.572, terwijl de totale uitvoer bedroeg £ 979.530 d. w. z. alleen wat het onbewerkte hout betreft.

Bunnah, Britsch-Indië en the Strails exporteeren sinds eenige jaren Teakhout naar Australië. Voorts worden er vele zachte houtsoorten van Amerika, Zweden en Noorwegen geimporteerd.

De verbruikers van Teakhout in Australië zijn de fabrikanten van Spoorwegmalerieel en de werven ten behoeve van scheepsreparaties. Voor woningbouw en meubelmakerij behoeft Australië geen hout te importeeren, daar men — vooral in Queensland — de mooiste houtsoorten in het land zelf aantreft, die in alle opzichten kunnen wedijveren tegen ons Java-teak. Van de meeste houtsoorten neemt de productie in Queensland toe, zoodat eerder achteruitgang dan vooruitgang van den export van Java-teak naar Queensland zal plaats hebben. Alleen de productie van cederhout vermindert. Volgens ingewonnen informaties bij de betrokken autoriteiten, bleek me, dat de houtzagerijen (welke het laatste jaar met 15 vermeerderden) in Queensland alleen, in 1906, 82.801.846 sup. feet houl (12 superficial feet = 1 cubic feel) verwerkten. Daar waar zóóveel hout in den staat zelve wordt omgezet, en deze industrie tot een van de voornaamste kan worden gerekend, lijdt het geen twijfel, dat de handelaren liefst zoo weinig mogelijk teak zien geimporteerd.

Wil men tot zaken komen, dan is het noodig zich in rechtstreeksche verbinding te stellen met de verbruikers. Zooals ik echter zeide, zijn mijne verwachtingen omtrent export naar Queensland zeer gering. Het meerendeel van het Queenslandhout laat zich gemakkelijk bewerken en is zeer geschikt voor meubelmakers. De nuances die men in deze houtsoorten vindt, zijn oneindig veel mooier dan van teak en bij mij rijst de ernstige vraag, of het niet wenschelijk zou zijn van uit Queensland naar Java te exporteeren. Voor meubelmakers zou dit zeer zeker een loonende zaak zijn. Voor dezen export kan men zich in verbinding stellen met de firma's, aangegeven in meergenoemd bijvoegsel van de Javasche Courant. Al is nu de import van teak in Queensland niet groot, het feit dat Bunnah en Britsch-Indië jaarlijks voor een waarde van ongeveer £ 12.000.— importeeren in Australië wijst er op, dat de andere stalen wel degelijk belangrijke hoeveelheden teak gebruiken en moet overwogen worden, in hoeverre Java met Britsch-Indië kan concurreeren.

Uit een onderhoud dat ik met den Prime Minister en dien van Landbouw te Sydney (N. S. W.) had, bleek, dat men zich bezorgd maakt over de houtvoorraden in New South Wales. Er is thans een commissie benoemd, die tot taak heeft een onderzoek naar den toestand der bosschen in te stellen. Blijkt daaruit, dat werkelijk de voorraden binnen afzienbaren tijd zoodanig zullen

Sluiten