Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UNITED. KINCiD. 121.390

FRANKR. 207.054

E. INDIE. 1.766.517

U. STATES 2.970.230

COMMONW. 2.974.581

EUROPA. 3.859.346

(Alles uitgedrukt in vierk. mijlen).

43.659.000

Wat de bevolking van Australië betreft, deze is uiterst gering naar verhouding van de oppervlakte. Het duidelijkst beeld geven weer de volgende diagrammen.

E. INDIE.

FRANKR.

UNITED. S. AMER.

39.260.000

294.361.000

84.154.000

COMMONW.

O

4.197.022

(De cijfers duiden het aantal inwoners aan).

Sluiten