Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 C ri n

II 1'

' =■ i

. t>> 7

iW ^

m} lm

I f'"'

DE ZEGEL ORDONNANTIE

I s-'Ê

% .?. -'

IwMJ

>>T>.I

benevens een Lijst van

M

Zegelrechtvrijstellingen bij Bepalingen in Algemeene Verordeningen,

alles tot 51 December 189U bijgewerkt DOOR

IK. 1. IIOI1III 1SL\. Notaris te Semarans:.

E. 65

G. C. T. VAN DORP & Co. Semarang.

ï&i

I «*[_

V-«1 ■ jv'-J'LV>„•

7230

Sluiten