Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. Expeditieboek bldz.

d. Orders voor den militair geneeskundigen dienst, van t/m heden.

€. Algemeene orders en dagorders van

t/m heden.

ƒ. Jaar- en maandrapporten, van

t/m heden stuks.

(j. Wetenschappelijke verslagen en militair geneeskundige

jaarverslagen, van t/m heden

stuks.

11. Aanteekeningen ten gehoeve van het militair geneeskundig jaarverslag, bijgehouden tot op heden. i. Verantwoordingen van inventarisgoederen, restantsta-

ten, enz. van t/m heden

stuks.

j. Inspectierapporten, stuks.

k. Processen-verbaal, stuks.

7. Geneeskundige certificaten stuks.

tii. Visa reperta, stuks.

u. Ziekte geschiedenissen stuks.

o. Wachtregister van het hospitaal (de ziekenzaal)

bldz.

p. Ziekenregister van het garnizoen, bldz.

q. Keuringsregister bldz.

r. Pegister van gedane lijkopeningen bldz.

•s. Prijslijsten, reglementen, instructiën, boekwerken, kaarten, enz. (gespecificeerd).

Geheim archief.

t. Ingekomen stukken (zie boven)

u. Uitgegane stukken ( id. ).

v. Liggers-beoordeelingslijsten met bijbehoorende nota's, stuks enz.

'5e. Den regenmeter.

II. Hospitaaldiens t.

Het archief, enz. — als sub I.

Voor de overgave: Voor de overname:

Toelichting.

Worden de inventarisgoederen, het archief, de regenmeter,

Sluiten