Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 46. KAARTENTASCH. YELDTASCH.

Vaststelling van modellen.

Naar aanleiding van het bepaalde in het slot van § 5 der Algemeene Order N°. 32 van 1902, worden voor de officieren van den Geneeskundigen Dienst de ondervolgende modellen van de kaartentasch en de veldtasch vastgesteld.

I. De kaartentasch (1).

De kaartentasch is een bruinlederen tasch, van het algemeen in den handel voorkomende model.

De tasch wordt, door een lederen middenschot, in twee vakken verdeeld en door een klep gesloten.

Onder die klep bevinden zich, op den voorkant der tasch, de noodige zakjes en passanten voor het opbergen van potlooden, een dubbelen decimeter en verder van die voorwerpen, waarvan het medenemen door den gebruiker wenschelijk geacht wordt.

Het aantal en de vorm der zakjes en passanten wordt aan de gebruikers overgelaten.

Op den voorkant der tasch is verder een kram bevestigd, middels een metalen plaatje.

Op de klep is, ter hoogte van die kram, een metalen plaatje met sleuf aangebracht.

Om de tasch te sluiten, wordt de kram door de sleuf gestoken en vervolgens gesloten door een zich op de klep bevindenden riem a.

De klep is, tegen het binnendringen van regenwater in de tasch, voorzien van twee zijstukken d.

De tasch wordt aan den zadel bevestigd met behulp van twee riemen i en c met knoopsluiting.

De tasch is uitwendig 29 c.M. lang en 19 c.M. breed.

De lengte der riemen a, b en c en de juiste plaats van de kram, met correspondeerende sleuf, kunnen door de gebruikers naar verkiezing worden vastgesteld.

De lis, die door het sluiten van den riem b ontstaat, moet echter minstens zoo groot zijn, dat de tasch met dien riem aan den sabelkoppel van den eigenaar kan worden opgehangen.

(*) Zie de by deze order behoorendo plaat.

Sluiten