Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i. overige operaties aan den romp.

IV. Operaties aan de ledematen:

a. operaties aan beenderen en gewrichten;

i. operaties aan spieren, peezen en zenuwen;

c. overige operaties aan de ledematen.

Ziekeninrichting en garnizoen te

RAPPORT der (a) lijders van den (S)

tot en met den (b) (c) 19.

Korpsen, diensten enz.

Europ. Bleven onder Inlanders behandeling.

Eur°P' Bijgekomen.

Inlanders.

^ Hersteld. Inlanders.

^U10P- Geëvacueerd.

Inlanders.

Europ. _

Afgekeurd.

Inlanders.

Overlede^

Inlanders.

Europ. Blijven onder

Inlanders. behandeling.

Aanmerkingen (<i).

Officieren

? Bataljon Infanterie. . !

? _

? Exadron Cavalerie. . .

? Compagnie Artillerie.

Subsistentenkader.. . .

Hospitaal personeel. . .

Provoosthuis .

Hr. Ms. Marine

Gou vernements Mai ine.

Partlc. zeevarenden . .

Militaire vrouwen . . .

kinderen ....

Particuliere mannen . .

„ vrouwen. .

kinderen .

Dwangarbeiders by de militaire ziekeninrichtingen

Totaal ! i

den 19

De Gewestelijk of Plaatselijk Eerstaanwezend Officier van Gezondheid,

(d) Aard der ziekte.

,J.b) De rapporten loopen steeds van den lsten tot en met den lOden, van den denmaand6n 20sten of van den '21sten tot en met den laatsten dag

(c) Maand.

„<ivLM?-dedeelenl Yelke,J^ders t*)'36118 de verpleging wegens eene andere ^Betast, welke maatregelen ter bestrijding zijn genomen en c. q. of de ziekte ter plaatse epidemisch heerscht; ingeval van pokken, veimelden Vir^orfn w aangetasten, voor zooverre het militairen, militaire vrouwen en Kinderen betreft, het laatst waren gevaccineerd of gerevaccineerd

Sluiten