Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dagteekeningstempel.

Postspaarbank in Nederlandsch-Indië.

| Telegrafische aanvraag om terugbetaling.

(Rp> ) ) Aan den Directeur der Postspaarbank

te Batavia.

2\

- _ )

verlangt te -.. ) terugbetaling eener som van ƒ „ *)

zegge 1 .-. 5) [gulden

op spaarbankboekje | 6) | nummer | 7) serie D

waarop is ingelegd «) terugbetaald 8)

...9)

J) Door te halen indien geen telegrafische overbrenging van «) Kantoor van uitgifte; behoeft alleen te worden vermeld ten

de order van betaling verlangd wordt. aanzien van overgeschreven boekjes.

») Geslachtsnaam van den inlegger (zonder voornamen). ?j Volgnummer en serie-letter van het boekje.

8) Behoeft alleen te worden ingevuld, indfen de terugbetaling *) In cijfers in te vullen; door te halen indien niets te verbij een hulpkantoor wordt verlangd. melden valt.

4) Terug te betalen bedrag in cijfers. ») Geslachtsnaam van den ambtenaar, die de aanvraag aanneemt.

6) Terug te betalen bedrag in letters.

Frm Vle. N.B. De omhaalde woorden NIET overseinen.

TELEGRAFISCHE AANVRAAG OM TERUGBETALING FORM. VIc.

Sluiten