Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Postspaarbank in Nederlandsch-Indië

TERUGZENDING VAN EEN OVERGESCHREVEN SPAARBANKBOEKJE.

Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen het op het kantoor onder uw beheer overgeschreven Spaarbankboekje Serie , Nr. , Kantoor ,

ten name van » '. -

met verzoek dit te willen doorzenden aan het hulpkantoor , ter

uitreiking aan ■ —

De in het stamregister over te nemen opgaven betreffende den inlegger vindt U ter ommezijde vermeld.

PAT A VIA, den 191 .

De Directeur der Postspaarbank,

VOORZIJDE VAN FORM. XIIö, TERUGZENDING VAN EEN OVERGESCHREVEN SPAARBANKBOEKJE.

Aan

x *li Post- en Telegraaf , . den Chef van het p~o~st — kantoor

te -~:

Form. Nr, X\\b,

Sluiten