Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Postspaarbank in Nederlandsch-Indie

Kennisgeving van de afsluiting van het op de Rijkspostspaarbank in Nederland over te dragen tegoed van een inlegger.

Ik heb de eer U te berichten, dat, overeenkomstig Uw verlangen, het tegoed op Uw Spaarbankboekje (s) Serie

Nr(s) : : , kantoor (oren) - ,

in hoofdsom is afgesloten en dat het (de) boekje (s) door U, tegen afgifte van het U uitgereikt bewijs van overneming en van deze kennisgeving, weder in ontvangst genomen kan (kunnen) worden bij t De afrekening vindt U ter ommezijde vermeld.

Voor de terugontvangst van het (de) hierbovenbedoelde Spaarbankboekje(s): BATAVIA, den ■—

(Handteekening te stellen in tegenwoordigheid Dagteekening- De Directeur der Postspaarbank,

vau den postambtenaar). stempel.

Form. No. XIX.

VOORZIJDE VAN FORMULIER No. XIX VOOR OVERDRACHT OP NEDERLAND

Sluiten