Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Postspaarbank in Nederlandsch-Indië.

Machtiging tot uitgifte van een Spaarbankboekje aan een inlegger van de Rijkspostspaarbank in Nederland.

Onder toezending van het betrekkelijk aanvraag-formulier 1, heb ik de eer U uit te noodigen, door tus-

schenkomst van het hulpkantoor , aan

een Spaarbankboekje uit te reiken, na daarop als eerste inlage te hebben ingeschreven

Deze inlage moet zonder volgnummer worden vermeld op Uw verantwoordingstaat form. IV, doch het bedrag moet alleen worden ingeschreven in de laatste kolom voor het tegoed.

Deze machtiging, formulier 1, alsmede de door den inlegger voor ontvangst geteekende en door U afgestempelde kennisgeving moeten bij den verantwoordingstaat worden gevoegd.

Aan BATAVIA, den .... 191 .

den Chef van het E9!±^l5i!^ kantoor De Directeur der Postspaarbank,

te

Form. N°. XX.

VOORZIJDE VAN FORMULIER No. XX, VOOR OVERDRACHT OP INDIË.

Sluiten