Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Postspaarbank in Nederlandsch-Indië.

Kennisgeving van de uitgifte van een Spaarbankboekje aan een inlegger der Rijkspostspaarbank in Nederland.

Ik heb de eer U te berichten, dat aan den Chef van het ost" e" Telegfaaf kantoor te , ,

machtiging is verleend om, door tusschenkomst van het hulpkantoor

aan U een Spaarbankboekje uit te reiken, waarop als eerste inlage is ingeschreven een bedrag van ƒ §§|1§§§||1SS||

Dat boekje kan door U, tegen afgifte van het U uitgereikt bewijs van overneming en van deze kennisgeving worden in ontvangst genomen.

De afrekening vindt U ter ommezijde vermeld.

Aan BATAVIA, den 191 .

De Directeur der Postspaarbank,

VOORZIJDE VAN FORMULIER No. XXI, VOOR OVERDRACHT OP INDIË.

Form. N9. XXI.

Sluiten