Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Specificatie van de bedragen welke teruggenomen worden.

M M «x^i,. „„ 0+„m Kantoor van uitgifte,

Namen, titels en stam- . & . ' Tar„„„.

, volgnummer en serie- ,erugge-

boeknummers der letter van het spaar_ nQmen

inleggers. bankboekje.

/

Totaal. . . . ƒ

Ar origineel Afgegeven voor „ ,.—r D ° duplicaat.

De persoon belast met de behandeling der spaarbankaangelegenheden,

Afrekening met het postkantoor.

Te storten (zie voorzijde) ƒ

Terug te nemen (zie Terug te nemen (zie boven) f

boven) Te storten (zie voorzijde)

Per saldo te storten f | Per saldo terug te nemen ƒ

Voor de ontvangst van: Voor de ontvangst van:

. . . . den den

(handteekening van den Handteekening van den persoon bepostambtenaar). last met de behandeling der spaar¬

bankaangelegenheden.

Toelichting.

De origineele editie van dezen staat blijft in handen van hem, die geld afdraagt, dus van den postambtenaar of van den persoon belast met de ontvangst der gelden aan het postkantoor.

Sluiten