Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het kantoor Weltevreden neemt van het bedrag van de ordonnantie van "betaling, bedoeld bij § 4:

a. het aandeel toekomende aan het personeel van zijn kantoor en de daaronder ressorteerende bij- en hulpkantoren sub F van den loopenden dagstaat BI in als „ontvangen premie voor den Postspaarbankdienst", en stelt in dezelfde rubriek, onder overlegging van het gequitteerde formulier 196, als „uitbetaalde premie voor den Postspaarbankdienst" hetzelfde bedrag in uitgaaf;

-6. het restant sub g van den dagstaat BI in, als „ontvangen van de verschillende kantoren", gespecificeerd volgens opgave van het Hoofdbureau onder aanhaling van de betrekkelijke opdracht.

Sluiten