Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummers.

RECHTSTREEKSCHE terugbetalingen bij hulpkantoren 180.

RECLAMEMIDDELEN 147.

RECU bij overneming en inhouding van spaarbankboekjes 140.

REGISTERS. Afstand van 10.

RENTE 106—110.

RENTEBIJSCHRIJVING in de spaarbankboekjes 106.

RENTEBIJSCHRIJVING voor militairen V 154.

RENTEBIJSCHRIJVING voor werklieden op ondernemingen 165.

SCHOOLHOOFDEN *{J 31.

SPAARBANKBOEKJES • 65 — 70.

SPAARBANKBOEKJES. Inhouding van 139—143.

SPAARBANKBOEKJES. Inlevering van — voor overdracht op Indië .... .1 126.

STAMREGISTER. 61 — 64.

STAMREGISTER bij duplicaat-boekjes 134.

STORTINGEN voor militairen 150.

STORTINGEN voor werklieden op ondernemingen 161.

TAAK der hu! ppostkantoren ,- • 176.

TELEGRAFISCHE terugbetalingen 89 — 92.

TELEGRAFISCHE terugbetalingen bij hulpkantoren 92 en 182.

TELEGRAMMEN aan den Directeur 12.

TERMIJNEN voor terugbetalingen 93 — 96.

TERUGBETALINGEN . . . H 72 — 97.

TERUGBETALINGEN op aanvraag . . . . . 78 — 80.

TERUGBETALINGEN aan gestraften 171.

TERUGBETALINGEN bij hu 1 pkantoren 180—182.

TERUGBETALINGEN aan militairen ' 149.

TERUGBETALINGEN bij overdracht op Nederland 125.

TERUGBETALINGEN. Rechtstreeksche—. . . . . ( 75 — 77.

TERUGBETALINGEN. Telegrafische— 89 — 92.

TERUGBETALINGEN aan werklieden op ondernemingen 163.

TERUGBETALINGEN op zekerhei'dsboekjes s 175.

TERUGVORDERING van het recu voor overgenomen boekjes j 141.

TERUGZENDING van de stukken voor overdracht op Nederland:

a. aan de kantoren 121.

b. aan de Directie 122.

TOEZENDING aan de kantoren van eerste inlagen 52.

TIJDELIJKE vervanging van overgenomen spaarbankboekjes ........ 142.

UITREIKING van spaarbankboekjes bij overdracht op Indië 129.

VENNOOTSCHAPPEN enz. . . : 29.

VERANDERING van landaard 22.

VERANTWOORDING van inlagen en terugbetalingen 98 — 105.

VERANTWOORDING van inlagen en terugbetalingen door de hulpkantoren . . 183.

VERANTWOORDING door de kantoren van eerste inlagen bij hulpkantoren. . 178. VERANTWOORDING door de kantoren van verdere inlagen en terugbetalingen

bij hulpkantoren "8

VERANTWOORDINGSTATEN Origineele en duplicaat — van hulpkantoren. . . | 185.

Sluiten